Aduard – Een ongelukkige samenloop van omstandigheden

Eke van der net. 10 november 1939. Een tragisch ongeluk in het Groningse Hebrecht. Tijdens zijn dienst hielp hij een kruidenier een gemijnde brug over. Om onbekende redenen is deze ontploft. Beide heren stierven ter plekke.

Eke was ten tijde van zijn sterven een dienstplichtige jongeman van 20 jaar. Hij is niet gevallen door direct toedoen van de Duitsers, maar door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden. Bij overlijdingsberichten als deze wordt er vaak gezegd dat hij is gestorven terwijl hij vocht voor de vrijheid van zijn land. Maar heeft zijn sterven geholpen in de strijd? Nee, zijn overlijden was nutteloos. Deze installatie straalt de leegte uit die zijn dood achter liet. Waarom moest deze jongen ‘voor zijn land’ sterven? Wat betekent het om een nationaliteit te verdedigen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s